Tra cứu thông tin đất đai thành phố Đà Nẵng mới nhất

Đà Nẵng là một thành phố nằm ở vùng Duyên hải Nam Trung Bộ có trung tâm hành chính đặt tại Quận Hải Châu giáp với các địa phương như: Thừa Thiên Huế,Quảng Nam. Đà Nẵng thành lập năm 1889, mã vùng điện thoại bàn là 0236, biển số xe là: 43. Dân số Đà Nẵng là khoảng 1,134,310 và diện tích khoảng 1,284,900,000.

Dưới đây là các trang con liên quan đến đất đai của Đà Nẵng. Bạn hãy chọn mục tương ứng để xem chi tiết nhé.

Trả lời

Hãy chọn một tỉnh thành bên dưới đây để xem thông tin về đất đai như Bảng giá đất đai, giá giao dịch đất đai hiện nay, hệ số điều chỉnh giá đất, thông tin quy hoạch... và nhiều thông tin hơn nữa về tỉnh thành đó.