Bản đồ quy hoạch Thị xã Vĩnh Châu (Sóc Trăng) và các dự án tại Vĩnh Châu mới nhất

Bản đồ quy hoạch Thị xã Vĩnh Châu (Sóc Trăng) và các dự án tại Vĩnh Châu mới nhất được cập nhập thường xuyên và chi tiết nhất như quy hoạch phát triển Thị xã Vĩnh Châu, quy hoạch sử dụng đất Thị xã Vĩnh Châu, quy hoạch giao thông Vĩnh Châu - Sóc Trăng.

Trong lĩnh vực bất động sản chúng ta từng nghe qua các thuật ngữ như: Bản đồ quy hoạch 1/50000, 1/25000, 1/5000, 1/2000, 1/500…. Vậy ý nghĩa của từng bản đồ quy hoạch là gì ? Chúng có liên hệ gì với nhau ? và tại sao mua đất dự án phải có bản đồ quy hoạch chi tiết 1/500 có an toàn không. Trước khi đến với nội dung về Bản đồ quy hoạch Thị xã Vĩnh Châu của Sóc Trăng chúng ta cùng tìm hiểu một số khái niệm liên quan về quy hoạch nhé.

Quy hoạch là gì và có ý nghĩa gì trong quy hoạch Thị xã Vĩnh Châu - Sóc Trăng?

Quy hoạch là việc sắp xếp, phân bố không gian các hoạt động kinh tế – xã hội, quốc phòng, an ninh gắn với phát triển kết cấu hạ tầng, sử dụng tài nguyên và bảo vệ môi trường trên lãnh thổ xác định để sử dụng hiệu quả các nguồn lực của đất nước phục vụ mục tiêu phát triển bền vững cho thời kỳ xác định.

Trong luật Quy hoạch đô thị năm 2009, phần giải thích từ ngữ (điều 3) quy định:

“Quy hoạch đô thị là việc tổ chức không gian, kiến trúc, cảnh quan đô thị, hệ thống công trình hạ tầng kỹ thuật, công trình hạ tầng xã hội và nhà ở để tạo lập môi trường sống thích hợp cho người dân sống trong đô thị, được thể hiện thông qua đồ án quy hoạch đô thị”.

Bản đồ quy hoạch Thị xã Vĩnh Châu là gì?

Theo quy định tại Luật quy hoạch (có hiệu lực từ 01/01/2019) thì sơ đồ, bản đồ quy hoạch được quy định như sau:

“Sơ đồ, bản đồ quy hoạch là bản vẽ thể hiện nội dung quy hoạch.”

Ngoài ra, còn có một số định nghĩa khác có liên quan đến lĩnh vực này như:

  • Cơ sở dữ liệu về quy hoạch là tập hợp thông tin thể hiện nội dung cơ bản về quy hoạch được xây dựng, cập nhật, duy trì để quản lý, khai thác và sử dụng thông qua các phương tiện điện tử.
  • Tích hợp quy hoạch là phương pháp tiếp cận tổng hợp và phối hợp đồng bộ giữa các ngành, lĩnh vực có liên quan đến kết cấu hạ tầng, sử dụng tài nguyên và bảo vệ môi trường trong việc lập quy hoạch trên một phạm vi lãnh thổ xác định nhằm đạt được mục tiêu phát triển cân đối, hài hòa, hiệu quả và bền vững.
  • Hoạt động quy hoạch bao gồm việc tổ chức lập, thẩm định, quyết định hoặc phê duyệt, công bố, thực hiện, đánh giá và điều chỉnh quy hoạch.
  • Bản đồ quy hoạch ảnh hưởng đến sự phát triển của khu vực.

Bản đồ quy hoạch sử dụng đất Thị xã Vĩnh Châu là gì?

Căn cứ pháp lý: Điều 3 Luật đất đai 2013

“Bản đồ quy hoạch sử dụng đất là bản đồ được lập tại thời điểm đầu kỳ quy hoạch, thể hiện sự phân bổ các loại đất tại thời điểm cuối kỳ của quy hoạch đó.”

Quy hoạch hành chính Thị xã Vĩnh Châu (Sóc Trăng)

Thị xã Vĩnh Châu có 10 đơn vị hành chính cấp xã trực thuộc, bao gồm 4 phường: 1, 2, Khánh Hòa, Vĩnh Phước và 6 xã: Hòa Đông, Lạc Hòa, Lai Hòa, Vĩnh Hải, Vĩnh Hiệp, Vĩnh Tân.

Ðơn vị hành chính cấp xã Phường 1Phường 2Phường Khánh HòaPhường Vĩnh PhướcXã Hòa ĐôngXã Lạc HòaXã Lai HòaXã Vĩnh HảiXã Vĩnh HiệpXã Vĩnh Tân
Diện tích 2020 (km²) 13,38 43,60 46,13 51,21 45,17 41,29 55,38 82,07 38,41 52,08
Dân số 2020 (người) 16.827 22.408 8.780 23.925 10.783 15.530 22.270 21.179 7.558 15.403
Mật độ dân số (người/km²) 1.258 514 190 467 239 376 402 258 197 296
Số đơn vị hành chính 7 khóm 11 khóm 11 khóm 10 khóm 10 ấp 9 ấp 11 ấp 8 ấp 9 ấp 11 ấp
Năm thành lập 2011 2011 2011 2011 1981 1979 1990 1981 1990 1979
Nguồn: Dự thảo báo cáo Khung môi trường xã hội, dân tộc thiểu số và tái định cư tháng 5 năm 2020 và diện tích năm 2020

Bản đồ quy hoạch Thị xã Vĩnh Châu Sóc Trăng mới nhất 2024

Quy hoạch Thị xã Vĩnh Châu trong bản đồ quy hoạch của Sóc Trăng.

Bản đồ quy hoạch Thị xã Vĩnh Châu trong quy hoạch Sóc Trăng mới nhất

Bản đồ quy hoạch Thị xã Vĩnh Châu trong quy hoạch Sóc Trăng mới nhất.

Bản đồ quy hoạch Thị xã Vĩnh Châu - Sóc Trăng chi tiết.

Bản đồ quy hoạch Thị xã Vĩnh Châu mới nhất

Bản đồ quy hoạch Thị xã Vĩnh Châu mới nhất.

Có thể bạn muốn xem thêm:

Danh sách các dự án tại Thị xã Vĩnh Châu (Sóc Trăng) mới nhất

Dưới đây là Danh sách các dự án tại Thị xã Vĩnh Châu (Sóc Trăng) bao gồm các dự án làm đường, dự án KCN, dự án xây dựng cơ sở hạ tầng...

Danh sách đang được cập nhập

Thông tin về Thị xã Vĩnh Châu (Sóc Trăng)

Thị xã Vĩnh Châu nằm ở phía đông nam của tỉnh Sóc Trăng, cách thành phố Sóc Trăng 38 km, có vị trí địa lý:

  • Phía đông và phía nam giáp Biển Đông với đường bờ biển dài gần 50 km
  • Phía tây giáp thành phố Bạc Liêu và huyện Vĩnh Lợi, tỉnh Bạc Liêu
  • Phía bắc giáp huyện Mỹ Xuyên và huyện Trần Đề.

Thị xã Vĩnh Châu có diện tích 468,71 km², dân số năm 2020 là 164.663 người, mật độ dân số đạt 351 người/km².

Dân tộc bao gồm: Kinh, Khmer, Hoa.

Trả lời

Hãy chọn một tỉnh thành bên dưới đây để xem thông tin về đất đai như Bảng giá đất đai, giá giao dịch đất đai hiện nay, hệ số điều chỉnh giá đất, thông tin quy hoạch... và nhiều thông tin hơn nữa về tỉnh thành đó.